Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

 

Adresát
Internetový obchod:  Perly ve všech podobách

Společnost: Palmyra spol. s r.o.

Se sídlem: Svárovská 1490, 198 00 Praha 9

IČ/DIČ: 64580130 / CZ64580130

E-mailová adresa: info@perly.cz

Telefonní číslo: +420603434517

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží :

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

  • Číslo objednávky:

  • Peněžní prostředky zašlete na účet č.

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

  • Adresa spotřebitele:

  • Email:

  • Telefon:

 

 

 

 

 

V                                     dne

 


______________________________________

                                (podpis)

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.