Historie perel

Perly jsou skutečnými klenoty. Jsou výsledkem společné snahy přírody a člověka. 

Děkují za svou krásu přímo tvořivým silám přírody. Drahokamy, které nacházíme v zemi, je nutno čistit a leštit, abychom dosáhli jejich plného lesku. 

Oproti tomu perly mají svůj teplý svit od přírody a nepotřebují žádnou dodatečnou pomoc člověka.

Přece však je dlouhá cesta od perlorodky k perle. Pokusíme se představit si život perlorodky na mořském dně. Perlorodka je mořským prouděním unášena všemi možnými směry. Během tohoto pohybu využívá mořského planktonu ke své obživě. Zcela náhodně se stává, že se do její lastury dostane cizí tělísko, nejčastěji zrnko písku. Buňky perlorodky se okamžitě pustí do boje a uzavřou tělísko vrstvičkami perleti - jednou za druhou, až po několika letech je hotova krásná perla.

Přes všechen vědecký pokrok zůstává způsob zrodu perly jedním z velkých tajemství přírody. Víme však, že je perla tvořena velkým množstvím mikroskopicky malých krystalků, které jsou tak uspořádány, že dopadající světelné paprsky mnohonásobně odrážejí v kterékoliv barvě duhového spektra. Pokud by byly krystalky uspořádány náhodně či nepravidelně, jevila by se nám perla jako obyčejný kus vápence. Perlorodky, které jsou chovány v mořských farmách umožňují vytváření perel stejně krásných a kvalitních jako ty, které žijí volně v moři.

  Mořské farmy

Podle dlouholetých zkušeností se mořské farmy pro chov perlorodek zakládají v chráněných zálivech a pobřežních zářezech a často mívají řadu specializovaných oddělení. V "operační farmě" se odehrávají přípravy pro vložení jádra do útrob perlorodky. Odtud se perlorodky do oddělení s hlubokou vodou, neboť je důležité, aby teplota vody nepodléhala větším výkyvům. Vlastní chov probíhá většinou v otevřeném moři. Voda přináší důležité živné látky a stará se tak o rychlý vývin perel. Tato etapa trvá přibližně jeden rok. Potom se perlorodky přemísťují zpět do zálivů. Tady procházejí velmi kritickým obdobím. Mořské hvězdice, mořští úhoři a jiná mořská fauna jsou pro perlorodky velmi nebezpečné. Bouře zvedají často vlny takovým způsobem, že rozbíjejí vory, na nichž jsou zavěšeny drátěné koše s perlorodkami. Přesto je tento další rok velmi důležitý, neboť mořská sůl má blahodárný vliv na vytváření pro perly tolik žádaného lesku. 

Chovatelé od nichž naše perly pocházejí mají velmi dobré znalosti a navíc pracují s mimořádnou pečlivostí a dá se řici i láskou, jejichž výsledkem je vysoká kvalita.